Zajęcia terapeutyczne w eduCLUB

Zajęcia terapeutyczne stwarzają dzieciom z zaburzonym rozwojem możliwość wyrównania braków. Prowadzone w eduCLUB zajęć terapeutyczne mają na celu:

 • stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju,
 • stymulowanie rozwoju,
 • niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń szkolnych, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętnościach manualnych,
 • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych, emocjonalno-społecznych i ich konsekwencji,
 • ułatwianie opanowania materiału przewidzianego na danym etapie edukacyjnym,
 • wygaszanie negatywnych objawów zachowania,
 • kształtowanie prawidłowych nawyków i technik przyswajania wiedzy,
 • wzmacnianie pozytywne dziecka - podwyższanie samooceny, motywacji do nauki i działania,
 • stymulowanie rozwoju : intelektualnego, psychicznego, emocjonalnego i społecznego,
 • wyrównywanie szans rówieśniczych.

Terapia pedagogiczna

Zajęcia terapii pedagogicznej są adresowane do dzieci o specjalnych potrzebach kształcenia. Obejmują specjalistyczne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, prowadzone różnymi metodami i technikami, mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych i wyrównanie deficytów rozwojowych.

Terapia pedagogiczna w eduCLUB
Terapia ręki w eduCLUB

Terapia ręki

Zajęcia terapii ręki są zestawem ćwiczeń opracowanych z myślą o dzieciach, dla których rysowanie, pisanie, wycinanie, sznurowaniem butów i inne czynności, wymagające precyzji i pewnego chwytu są trudnością. Zajęcia mają na celu usprawnienie i rozwijanie motoryki małej.

W ramach terapii wykonywane są angażujące ćwiczenia, czynności dobrane pod kątem potrzeb danego pacjenta. To oznacza, że terapeuta zajęciowy pracuje z dzieckiem, koncentrując się na jego specyficznym problemie, szukając sposobów jego rozwiązania. Zazwyczaj zadania przybierają formę zabawy, co ma znaczenie szczególnie w przypadku najmłodszych. Nierzadko terapia ręki stanowi uzupełnienie ćwiczeń logopedycznych, gdyż te dwa obszary bywają ze sobą silnie związane.

Terapia ręki w eduCLUB

Rewalidacja

Zajęcia te przeznaczone są dla dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w związku z posiadanym stopniem niepełnosprawności. Należy pamiętać, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą uzyskać dzieci ze względu na:

 • niepełnosprawność,
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
 • niedostosowanie społeczne.

Celem zajęć jest usprawnienie zaburzonych funkcji intelektualno - rozwojowych, dzięki czemu uczniowie lepiej radzą sobie z przyswajaniem wiedzy.

preschool language
Terapia logopedyczna w eduCLUB

Terapia logopedyczna

Zajęcia logopedyczne przeznaczone są dla dzieci z wadami wymowy oraz zaburzeniami artykulacyjnymi. Zadania terapii logopedycznej to przede wszystkim usuwanie zaburzeń mowy, wad wymowy, przywracanie mowy w przypadku jej utraty, stymulowanie rozwoju mowy i podnoszenie sprawności językowej. Zajęcia mają na celu wywołanie i utrwalanie poprawnej realizacji głosek oraz utrwalanie prawidłowych wzorców artykulacyjnych.

W czasie zajęć logopedycznych stosujemy holistyczne podejście wykorzystując gamę ćwiczeń, które poprzedzają właściwe postępowanie terapeutyczne, np.: ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, usprawnianie narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, rozwijanie ogólnej sprawności motorycznej, doskonalenie poszczególnych funkcji psychicznych (takich jak uwaga, pamięć), ćwiczenia spostrzegawczości. Właściwa terapia to określone i specyficzne dla różnych rodzajów zaburzeń działania terapeutyczne dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka.

Terapia logopedyczna w eduCLUB

Pakiety i ceny

Cennik na rok szkolny 2023/2024

Pakiety i ceny Płatność Cena Cena eduCLUB I* Cena eduCLUB II*
zajęcia w wymiarze 45 min miesięczna 380 zł 361 zł 343 zł
semestralna 1 520 zł 1 444 zł 1 372 zł
roczna 3 040 zł 2 888 zł 2 744 zł
zajęcia w wymiarze 60 min miesięczna 505 zł 480 zł 456 zł
semestralna 2 022 zł 1 921 zł

1 824 zł

roczna 4 043 zł 3 841 zł 3 649 zł
zajęcia w wymiarze 90 min miesięczna 760 zł 722 zł 686 zł
semestralna 3 040 zł 2 888 zł 2 744 zł
roczna 6 080 zł 5 776 zł 5 487 zł

* - Zniżka za kontynuację nauki - już po roku przewidziany jest dodatkowy rabat! (ceny eduCLUB I i eduCLUB II)

Zgodnie z naszą polityką prywatności na stronie używamy ciasteczek (plików cookie). Korzystając z serwisu wyrażasz na nie zgodę zgodnie z konfiguracją Twojej przeglądarki.